خودم   

 

سلام!

دو سه نفر ميل زده بودن كه عكسم رو بذارم تا ببينن من چه شكلی ام. اوكي!

 

اين منم:

البته الان كه شبه و لخت تو اتاق تاريكم نشسته ام و داداشم اونور خوابيده و صدای كيبورد رو نمی خام در بيارم و صدای تلويزيون از توی هال می آد (داره برره می ده) اين شكلی ام.

وقتی می رم بيرون اين شكلی ام:   خوش تيپم. نه؟

راستی كامنت بذارين ديگه بی معرفتا. وقتی می آم و می بينم هيچ خبری نيست اين شكلی می شم:   حتا گاهی اين شكلي:

بای بای اين شكلي:

تا بعد اين شكلي:

 

 

لینک نوشته